Wat is een sigaar?

Een sigaar is een genotmiddel voor rokers, meestal vervaardigd uit een mengsel van tabakssoorten die afkomstig zijn uit landen zoals Brazilië, Cuba, Dominicaanse Republiek, Honduras, Nicaragua, Java en Sumatra. Sigaar is afgeleid van het Spaans voor draaien: “girar”. Een andere lezing is dat het om een Maya-woord zou gaan, namelijk sikar.

Sigaar vs. sigaret

Er zijn verschillen tussen het sigaren- en sigarettenroken, in die zin dat een sigaar veel meer tijd in beslag neemt (doorgaans gaan ze ten minste drie kwartier mee), maar ook dat sigarenrook niet bestemd is om te inhaleren. Waar sigaretten dus vooral voor de longen schadelijk zijn, werken sigaren op de keel in. Daarnaast dient een sigaar in het algemeen niet zozeer tot bevrediging van de nicotinezucht – hoewel dit ongetwijfeld een rol speelt – maar heeft als doel een specifieke smaak in de mond af te scheiden, waardoor verschillende sigaren zich van elkaar onderscheiden, op een uitgesprokener wijze dan bij sigaretten. Een ander groot verschil is de temperatuur van een sigaar, deze is aanzienlijk hoger dan een sigaret.

Short Filler

Sigaren zijn te onderscheiden in twee soorten: Long Fillers en Short Fillers (en een klein deel Medium Fillers). Bijna alle typen zijn opgebouwd uit het binnengoed, het omblad en het dekblad. Het binnengoed van een Long Filler bestaat uit opgerolde tabaksbladeren waaruit de hoofdnerf is verwijderd (zgn. frog-legs), in tegenstelling tot Short Fillers: het binnengoed van deze sigaren bestaat uit korte stukjes (verknipt) tabak, veelal uit verschillende streken afkomstig.

Long Fillers dienen goed geconserveerd te worden (in een zogenoemde humidor), tussen de 68-72% luchtvochtigheid. De temperatuur is minder relevant. Wanneer het percentage lager dan 60% wordt, wordt de Long Filler droog, breekt gemakkelijk, brandt te snel en smaakt te scherp. Bij percentages hoger dan 72% brandt de sigaar lastiger, echter is de smaak voller. Bij percentages hoger dan 80% begint de schimmelvorming op de sigaren (niet te verwarren met bloem).

Short Fillers worden meestal in landen gemaakt waar tabak niet groeit, maar slechts wordt overgeslagen (in de haven). Denk aan merken als Ritmeester, Hajenius, Olifant, en dergelijke Uitzonderingen hierop zijn sigaren uit bijvoorbeeld Brazilië en Indonesië (hier wordt de tabak verbouwd en de sigaar geproduceerd). Short Fillers dienen niet vochtig gehouden te worden (hoewel vaak anders beweerd wordt), hoeven vaak niet geknipt te worden en hebben een andere smaak dan Long-Fillers. Een short-filler is het beste gebaat bij een luchtvochtigheid van ongeveer 65%.

Een Short Filler bestaat in verschillende formaten.

  • De cigarillo of spriet is een smalle, dunne sigaar. Sommige cigarillo’s hebben een filter.
  • De señorita is in Nederland het bekendste en meest gerookte model. Meestal een lengte van ongeveer tien centimeter, en een centimeter dik.
  • De Wilde Cigarro, een bekend formaat sigaar. Vroeger werd deze sigaar naar de tabak genoemd die deze sigaar bevat, namelijk Wilde Havanna. Tegenwoordig mag deze naam echter niet meer gebruikt worden. De sigaar is te herkennen aan zijn middelmatige grootte en het flosje aan het uiteinde. De eerste die met dit type op de Nederlandse markt kwam, was het merk Hudson uit Roosendaal. Rookduur ongeveer vijfentwintig minuten.
  • De panatella is over het algemeen iets langer dan een señorita maar zit qua dikte tussen een cigarillo en een señorita in.
  • De corona wordt vaak ‘s avonds gerookt, na het diner. Wat langer en dikker dan een señorita, met een rookduur van een klein uurtje tot meer dan twee uur.
  • De petit of half corona deze is iets korter dan de normale corona.
  • De tuitknak is een sigaar waarvan het einde taps toeloopt tot een dunne punt. Een beginnersfout bij het roken van de tuitknak is het in de mond nemen van het smalle deel en het aansteken van het eigenlijke mondstuk. Omdat een goede sigaar alleen bij het mondstuk is gelijmd, valt een tuitknak in dit geval snel uit elkaar.
  • De bolknak werd gebaseerd op de tuitknak en werd voor het eerst door Ritmeester gemaakt. De bolknak is een taps uitlopend model.

Daarnaast bestaan er nog een aantal iets minder voorkomende formaten.

Designsigaren

Een luxueuze verschijningsvorm zijn de designsigaren. Dit zijn longfillersigaren, die zich uiterlijk onderscheiden door middel van een motief. Vaak wordt hierbij de rand van het dekblad gedoopt in een afwijkende kleur tabakspoeder, waardoor een designrand ontstaat. Dit motief wordt aangebracht met behulp van (tabaks)poeder. Er zijn verschillende werkwijzen:

  • (tabaks)poeder op het dekblad matteren.
  • De rand van het dekblad in (tabaks)poeder te dopen.

Geschiedenis

Het is bekend dat tabak (Lat. Nicotiana tabacum) in de Nieuwe Wereld reeds lang voor de komst van Columbus als rookwaar werd gebruikt. In het bijzonder de Maya’s rolden tabaksbladeren in een vorm die hen ertoe in staat stelde de tabak aan te steken en op te roken. Dit kan als voorloper van de sigaar worden gekenmerkt. De Cubaanse Indianen noemden dit een cohiba, nu een zeer duur merk. Tegenwoordig spreekt men op Cuba van tabacos als men een sigaar bedoelt.

Tijdens de koloniale periode ontstond een belangrijke tabakshandel tussen het Caraïbisch gebied en Europa. De Spanjaarden begonnen aan het eind van de 17e eeuw met het planten van tabak, en exporteerden de tabaksbladeren naar de rest van de wereld. Het Verenigd Koninkrijk verbouwde tabak in Virginia, en de tabaksindustrie kwam tijdens het Britse Rijk tot grote bloei.

In Europa was Spanje het eerste land dat sigaren produceerde. In 1717 begon in Sevilla het eerste sigarenfabriekje. Omstreeks 1790 ontstond er een sigarenindustrie in Frankrijk en Duitsland, en pas in 1820 ook in Engeland. Nederland en België (onder meer in Geraardsbergen) volgden, zie Sigarenindustrie (Benelux). De Nederlandse sigarenindustrie begon in 1826 te Kampen. Het betrof toen nog vooral huisnijverheid. De eerste echte sigarenfabriek werd in 1858 te Amsterdam geopend. Naast veel andere plaatsen speelden vooral Eindhoven, Valkenswaard en Veenendaal en natuurlijk Kampen een belangrijke rol.

De specifieke sigarenindustrie kreeg in de 20e eeuw echter behoorlijke concurrentie van de sigaret, die er enerzijds toe heeft geleid dat men sigaren machinaal begon te produceren, teneinde de prijs te drukken, en anderzijds dat de traditioneel vervaardigde sigaren steeds exclusiever (lees: duurder) werden. De eerste sigarenmachines deden in 1924 hun intrede. Deze konden echter nog niet alle stappen van de sigarenfabricage verrichten.

De meeste sigaren worden momenteel in de Verenigde Staten geproduceerd. Nederland is de grootste sigarenexporteur ter wereld, met een exportvolume van 2 miljard sigaren per jaar (gegevens uit 2007). De meeste van deze sigaren worden echter in België vervaardigd.

Fabricageproces

Sigarenmaakster op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Den Haag 1898

De sigaar bestaat uit versneden tabak, het zogenaamde binnengoed, waaromheen het omblad wordt gerold, een voorbewerkt tabaksblad. Dan heeft men een zogenaamde pop (Z.Ned) of bosje (N.Ned). Hieromheen wordt dan het dekblad gewikkeld, waarna de sigaar compleet is.

De gebruikte tabak werd bevochtigd en het binnengoed werd in het omblad gerold tot een model dat pop werd genoemd. Dit geschiedde in een sigarenmal die bestond uit twintig schuitjes. Vijf gevulde vormen (honderd poppen) werden in een pers gelegd en twee uur lang gedroogd. Daarna werden de poppen een kwartslag gedraaid om naadvorming te voorkomen, dit was het poppendraaien. Als de pop in model was, werden de uitstekende delen afgesneden en hergebruikt in nieuw binnengoed. De pop werd nu handmatig van een dekblad voorzien, dat een kwart of een zesde van een Sumatra-tabaksblad was, dat spiraalsgewijs van het vuureind tot achteren om de pop werd gedraaid. Aangezien de zij-nerven vanuit de hoofdnerf gezien naar links en rechts uitwaaieren en deze zo weinig mogelijk zichtbaar moeten zijn, wordt een sigaar “links” en “rechts” opgedekt. Soms werd de sigaar nog bewerkt door hem onder een blokje te rollen om zo de spanningsverschillen, die zijn ontstaan tijdens het handmatig opdekken, te minimaliseren. Als de sigaar gereed was, ging hij naar de sorteerderij. Daar werden de sigaren door speciale vakmensen op lange tafels gesorteerd op kleur, dit gebeurde in ruimten die werden voorzien van daglicht vanuit het noorden. Dan werden de sigaren geperst en voorzien van een code, om vervolgens enkele dagen in de droogkamer te drogen. Vervolgens werden ze voorzien van het bandje en verpakt in kisten, waarbij de bovenste laag sigaren, de spiegel, een zeer egale kleur moest tonen.

Stukloon was de regel, en omstreeks 1900 nog had iedere sigarenmaker een poppenmaakster in dienst, die van het stukloon moest worden uitbetaald.

Sigarenmerken

Dat een sigarenmerk bij een bepaald land wordt genoemd, betekent niet dat alle grondstoffen uit die streek afkomstig zijn; dikwijls mengt men tabakssoorten uit verschillende landen. Het land van herkomst van een sigaar duidt dus in feite op de plaats waar de sigaar werd samengesteld. Het aantal sigarenmerken dat ooit geproduceerd is is overigens buitengewoon groot. Sigaren zijn vaak voorzien van een mooi sierbandje dat sigarenbandje wordt genoemd. Dit is een geliefd verzamelobject. Het wordt gewoonlijk in steendruk vervaardigd. In het midden van de vorige eeuw is steendruk vervangen door offsetdruk. Met deze techniek worden tegenwoordig sigarenringen (bandjes) vervaardigd. Naast het drukken worden sigarenringen veredeld met brons en preging (reliëf) om de aantrekkelijkheid van de sigaar te onderstrepen.

Argentinië

Merk
Captaris

Barbados

Merk
Royal Barbados
Sam Lord

België

Merk
J. Cortès
La Paz

Brazilië

Merk
Alonzo Menendez
Brasil Autênticos
DaMatta
Dona Erô
Leite & Alves
Monte Pascoal
Suerdieck

Colombia

Merk
Puyana

Costa Rica

Merk Opmerking
Brun del Re
Cumbres geproduceerd door Tabacos de la Cordillera
Don Benigno
Don Ursulo
El Séptimo
Tres Hermanos
Vegas de Santiago

Cuba

Merk Opmerking
Bauza enkel verkocht in Cuba
Belinda plaatselijk merk
Bolívar Multilocal-merk
Cabañas plaatselijk merk
Cifuentes Stopgezet merk, wellicht nog steeds gemaakt, maar niet langer in Cuba
Cohiba wereldwijd merk met een Cubaanse versie voor niet-USA landen en een wereldwijd beschikbare versie geproduceerd buiten Cuba
La Corona Stopgezet merk, wellicht nog steeds gemaakt, maar niet langer in Cuba
Cuaba Niche-merk
Davidoff Stopgezet merk, wellicht nog steeds gemaakt, maar niet langer in Cuba
Diplomáticos plaatselijk merk
Don Alfredo Stopgezet merk, wellicht nog steeds gemaakt, maar niet langer in Cuba
Don Cándido Stopgezet merk, wellicht nog steeds gemaakt, maar niet langer in Cuba
Dunhill Stopgezet merk, wellicht nog steeds gemaakt, maar niet langer in Cuba
La Escepción Stopgezet merk, wellicht nog steeds gemaakt, maar niet langer in Cuba
La Flor de Caney Stopgezet merk, wellicht nog steeds gemaakt, maar niet langer in Cuba
Flor de Cano plaatselijk merk
Flor del Punto Stopgezet merk, wellicht nog steeds gemaakt, maar niet langer in Cuba
Fonseca Multilocal-merk
Gispert Stopgezet merk, wellicht nog steeds gemaakt, maar niet langer in Cuba
La Gloria Cubana plaatselijk merk
Guantanamera plaatselijk merk
H. Upmann wereldwijd merk met een Cubaanse versie voor niet-USA landen en een wereldwijd beschikbare versie geproduceerd buiten Cuba
Hoyo de Monterrey wereldwijd merk met een Cubaanse versie voor niet-USA landen en een wereldwijd beschikbare versie geproduceerd buiten Cuba
José L. Piedra Multilocal-merk
Juan López plaatselijk merk
María Guerrero Stopgezet merk, wellicht nog steeds gemaakt, maar niet langer in Cuba
Montecristo wereldwijd merk met een Cubaanse versie voor niet-USA landen en een wereldwijd beschikbare versie geproduceerd buiten Cuba
Partagás wereldwijd merk met een Cubaanse versie voor niet-USA landen en een wereldwijd beschikbare versie geproduceerd buiten Cuba
Por Larrañaga plaatselijk merk
Punch Multilocal-merk
Quai d’Orsay plaatselijk merk
Quintero Multilocal-merk
Rafael González plaatselijk merk
Ramón Allones plaatselijk merk
Reloba enkel verkocht in Cuba
El Rey del Mundo plaatselijk merk
Romeo y Julieta wereldwijd merk met een Cubaanse versie voor niet-USA landen en een wereldwijd beschikbare versie geproduceerd buiten Cuba
Saint Luis Rey plaatselijk merk
San Cristóbal de la Habana Niche-merk
Siboney Stopgezet merk, wellicht nog steeds gemaakt, maar niet langer in Cuba
Los Statos de Luxe Stopgezet merk, wellicht nog steeds gemaakt, maar niet langer in Cuba
Trinidad Niche-merk
Troya plaatselijk merk
Vegas Robaina Multilocal-merk
Vegueros plaatselijk merk
La Vigía Stopgezet merk, wellicht nog steeds gemaakt, maar niet langer in Cuba

Dominicaanse Republiek

Merk Opmerking
Adán y Eva
Arte Cubano
Arturo Fuente geproduceerd door Tabacalera Fuente
Ashton
Augusto Reyes
La Aurora
Avo naar de oprichter, en voormalige jazzpianist Avo Uvezian, geproduceerd en verdeeld door Davidoff.
Balmoral Royal Selection
Bolívar geproduceerd door General Cigar, een divisie van Swedish Match
Caonabo
Casa Blanca
Cohiba geproduceerd door General Cigar, een divisie van Swedish Match
Cojimar
El Credito geproduceerd door General Cigar, een divisie van Swedish Match
Cuban Stock
Cuesta-Rey geproduceerd door J.C. Newman
Davidoff
Delicioso
Devil’s Weed
Diamond Crown geproduceerd door J.C. Newman
Domenico
Don Diego by Altadis
Don Ibarra
Don Sebastián
Emilio Reyes Collection
La Flor Dominicana
Fonseca Cigars
Fuente Fuente Opus X geproduceerd door Tabacalera Fuente
La Gloria Cubana geproduceerd door General Cigar, een divisie van Swedish Match
The Griffin’s geproduceerd door Davidoff
Gurkha cigars
La Habanera
Henry Clay
Homage 1492
JM’s Dominicans
Juan Clemente
Julio César
León Jiménez
Los Libertadores
Macanudo geproduceerd door General Cigar, een divisie van Swedish Match
Marca Fina
Maximus by Diamond Crown geproduceerd door J.C. Newman
Montecruz
Montesino geproduceerd door Tabacalera Fuente
Nomi
Oliveros
Olor del Cibao Cigars
Partagas geproduceerd door General Cigar, een divisie van Swedish Match
Paul Garmirian
Perdomo
Primo del Rey
Private Stock
Quesada Cigars
Rocky Patel
Royal Jamaican geproduceerd door Altadis
Sosa geproduceerd door Tabacalera Fuente
Tatiana
Toppers
La Unica geproduceerd door J.C. Newman
Vegafina geproduceerd door Altadis

Duitsland

Merk
Dannemann

Ecuador

Merk
Aray & Sons

Filipijnen

Merk
1881
Alhambra
Antonio Giménez
Don Juan Urquijo
Flor de Filipinas
La Flor de la Isabela
Independencia 1898
La Nobleza Manila
Tabacalera
Tabaquería de Filipinas

Honduras

Merk
Aliados
Baccarat
Las Cabrillas
Camacho Cigars
CAO
Carlos Torano
Conuco
Don Tomás
Encanto
Excalibur
Flor de Copán
Flor de María Mancini
Flor de Selva
Hoyo de Monterrey
Indian Tabac
Punch
Puros Indios
El Rey del Mundo
Sancho Panza
Villa Zamorano
Zino

Hongarije

Merk
Hunor

Indonesië

Merk
Java Royale
Luna Perfecta
Srintil
Tambo

Iran

Merk Opmerking
57
Bahman
Farvardin
Homa 20
Oshno
Tir
Zar by Davidoff Classic

Italië

Merk
José Bartolo
Toscano

Mexico

Merk
A. Turrent
Aromas de San Andrés
Chicos
Del Paraíso
Don Chicho
Ejecutivos
Hacienda de Veracruz
Hoja de Mexicali
Hoja de Oro
Hoyo de Casa
Irene
Matacan
Miranda
Mito de San Andrés
Santa Clara 1830
Te-Amo
Valdez
Veracruz

Nederland

Merk
Agio
Balmoral
Cafe Creme
Compaenen
Elisabeth Bas
Hajenius
Henri Wintermans
Heren van Ruysdael
De Hertogh
Hofnar
De Huifkar
Justus van Maurik
Karel 1
Kenners Keus
de Olifant
Oud Kampen
Panter
La Paz
Ritmeester
Schimmelpenninck
Staalkoning
Van der Donk
Victor Hugo
Willem II

Nicaragua

Merk Opmerking
420’s
Ambrosia
Aristoff
La Aroma de Cuba
Bahia
Bossner Reserva Limited Ed.
Cabaiguan
Camaguey
Carlos Toraño
Casa de Nicaragua
Casa de Torres
Casa Magna Colorado
Charatan
Chinchalero
Conquistador
Cumpay
Don José
Don Kiki
Don Lino
Don Pepín García Cuban Classic
Drew Estate makers van ACID, Java, La Vieja Habana, Natural, Chateau Real
EO Premium 601 Serie geproduceerd door Don Pepín García voor United Tobacco
El Fenicio
Fernández Signature Series
Fighting Cock
Flor de Jalapa
Isla del Sol
Joya de Nicaragua
Liga Privada no.9
Man o’ War
Mombacho
My Father
Oliveros King Havano
Oliva
Oro de Esteli
Old Henry
Padrón
Placencia
Quorum
La Rica
Tabacos Baez
Tatuaje
Tony Álvarez
Troya Clasico
Vegas de Tabacalera Esteli

Panama

Merk
Amador
Colón
Joyas de Panamá
Oro de Panamá
Pride of Panama

Peru

Merk
Miguel Grau
San Martín
Señor de Sipán

Puerto Rico

Merk
Criollitos
Dutch Masters
La Flor de Cuba
Las Fumas de Puerto Rico
Hoja Boricua
Puerto Rico 965
La Restina

Turkije

Merk
Marmara
Topkapı

Venezuela

Merk
Crispín Patiño
La Cumanesa

Verenigde Staten

Merk Opmerking
Avanti
Backwoods
Black and Mild
Cuban Crafters Cigars Miami Factory
Fenix
La Flor De Gonzalaz Hialeah,FL
Habaneros By Habaneros Cigars of West Palm Beach
Havana Soul
La Herencia de Cuba Ybor City
King Edward The Seventh
Marsh Wheeling
Marty Oswald Cigars
Muriel
Nat Sherman
Padilla
La Palina
Peerless
Phillies
Plantation Reserve
El Rey de los Habanos
Sam Houston
Swisher
Taino
Travis Club
Vegas Cubanas
Vieux Carré
White Owl

Zweden

Merk Opmerking
After Dinner historisch merk
Brazil historisch merk
Femöring historisch merk
Florette historisch merk
Göta Lejon historisch merk
Juno historisch merk
Nelly historisch merk
Pythia historisch merk
Sabor del Pasado historisch merk
Stormen historisch merk
Strandrove historisch merk

Humidor

Wilt u meerdere sigaren voor een langere tijd bewaren? Bekijk dan de Humidor van EuroCave. In deze sigarenklimaatkast worden de ideale omstandigheden voor het bewaren van sigaren gecreëerd, zoals een constante temperatuur van 17°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65-70%. Uiteraard is de humidor beschikbaar met veel luxe opties, zoals u van EuroCave gewend bent.

This site is registered on wpml.org as a development site.